Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů  Bjococo Sp. s. r.o.

1.Obecné informace

1.Provozovatelem stránky Bjococo.com je společnost Bjococo Sp. s. r.o.

2.Webová stránka provádí funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

    1. informací zadaných dobrovolně do formulářů.

    2.Uložením souborů cookie do koncových zařízení (tzv. "Cookies").

    3. Sběrem protokolů webového serveru hostitelským operátorem dHosting, který funguje na adrese www.dhosting.pl.

 

2.Zpracování osobních údajů

1.Tento web zpracovává osobní údaje uživatelů.

2.Zpracování osobních údajů probíhá za účelem plnění objednávek a kontaktování Zákazníka webových stránek.

3.Data jsou zpracovávána od okamžiku jejich dobrovolného uvedení na objednávkový formulář nebo kontaktní formulář na dobu neurčitou.

4.Rozsah osobních údajů zpracovávaných webovými stránkami zahrnuje údaje jako: jméno, příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, adresa IP, údaje prohlížeče.

5.Správcem osobních údajů je Provozovatel webových stránek Bjococo.com

(Bjococo Sp R. O. s, Soběšovická 919/25, 735 42 Těrlicko Česká republika, DIČ:. CZ 054 24 607, IČ: 054 24 607)

6.Uživatel, jehož údaje jsou zpracovávány na webových stránkách, má právo:

  1.správu svých dat,

  2.požadovat vymazání údajů,

  3.žádost o přístup k údajům,

  4.žádost o převod dat,

  5.vzenesení nesouhlasu se sparávou dat

 6. podat stížnost dozornému úřadu - GDPR-Úřad pro ochranu osobních údajů,Pplk. Sochora 27,170 00 Praha 7

3. Iformace ve formulářích

 1.Webové stránky shromažďují informace poskytnuté uživatelem dobrovolně.

 2.Webové stránky mohou také ukládat informace o parametrech připojení (časová značka, adresa IP)

 3.Údaje ve formuláři nejsou zpřístupněny třetím osobám jinak než se souhlasem uživatele.

 4.Údaje poskytnuté ve formuláři mohou být soubor potenciálních zákazníků registrovaných provozovatelem webových stránek v rejstříku vedeném generálním inspektorem pro ochranu osobních údajů.

 5.Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícím z funkce určité formy, např. Za účelem zpracování požadavku na službu nebo obchodního kontaktu.

 6.Údaje uvedené v formulářích mohou být předkládány subjektům technicky sledují určité služby - zejména poskytování informací o držiteli registrovaných domén subjekty provozovatelů internetových doménových jmen (zejména výzkum a Academic Computer Network GRU - NASK) služby, které podporují platby nebo jiné subjekty, s nimiž provozovatel služby v tomto ohledu spolupracuje.

 

4.Informace o souborech cookie

1.Webové stránky používají soubory cookie.

2.Soubory cookie (tzv. "Cookies") jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele webových stránek a jsou určeny pro použití webových stránek webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název webu, ze kterého pocházejí, dobu ukládání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

3.Subjekt, který umístí soubory cookie do koncového zařízení uživatele webových stránek a k nim má přístup, je provozovatel webových stránek.

4.Cookies se používají pro následující účely:

    1.Vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

    2.Udržování návštěvy uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat své přihlašovací údaje a heslo na každé podstránce webových stránek;

    3.Určení profilu uživatele, aby mu v reklamních sítích, zejména v síti Google, zobrazoval materiály na míru.

5.Webové stránky používají dva základní typy souborů cookie: cookies relací a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se odhlásí, opustí web nebo vypne software (webový prohlížeč). Trvalé soubory cookie jsou uloženy na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů souborů cookie nebo do doby, než budou uživatelem smazána.

6.Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládat soubory cookie do koncového zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou změnit nastavení v této oblasti. Webový prohlížeč umožňuje smazání souborů cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie. Podrobné informace o tomto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.

7.Omezení používání cookie může mít vliv na některé funkce dostupné na webové stránce.

8.Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou také používat inzerenti a partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.

9.Doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste se seznámili s pravidly používání souborů cookie použitých ve statistikách: 9. Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics

10.Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména sítí Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel využívá webovou stránku. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o době pobytu na dané stránce.

11.Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděných reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace odvozené ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

 

5.Protokoly serveru

1.Informace o některých chováních uživatelů jsou předmětem protokolování ve vrstvě serveru. Tyto údaje se používají pouze k administraci webových stránek a k zajištění co nejefektivnějšího servisu hostingových služeb.

2.Prohlížené zdroje jsou identifikovány adresami URL. Kromě toho může být předplatné předmětem:

 

1.čas příjezdu dotazu,

2.čas odeslat odpověď,

3.název stanice stanice - identifikace provedená protokolem HTTP,

4.informace o chybách, ke kterým došlo během provádění transakce HTTP,

5.URL adresa stránky, kterou uživatel navštívil dříve (odkaz odkazu) - v případě, že byl web přístupný přes odkaz,

6.informace o prohlížeči uživatele,

7.Informace o adrese IP.

3.Výše uvedená data nejsou spojena s konkrétními lidmi procházejícími webem.

4.Výše uvedené údaje se používají pouze pro účely správy serverů.

 

6.Poskytování dat

 1.Údaje jsou k dispozici třetím stranám pouze v rámci zákonem povolených limitů.

 2.Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou k dispozici pouze se souhlasem této osoby.

 3.Od provozovatele může být požadováno poskytnutí informací shromážděných na webových stránkách oprávněným orgánům na základě zákonných požadavků v rozsahu vyplývajícím z žádosti.

 

7.Správa souborů souborů cookie - jak v praxi vyjádřit a stáhnout souhlas?

1.Pokud uživatel nechce přijímat soubory cookie, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že zakázání souborů cookie potřebných pro autentizační procesy, zabezpečení, zachování uživatelských preferencí může znesnadnit a v extrémních případech může zabránit použití webových stránek

2.Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč / systém ze seznamu níže a postupujte podle pokynů:

-Internet Explorer

-Chróm

-Safari

-Firefox

-Opera

-Android

-Safari (iOS)

-Windows Phone

-Blacberry